วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563


วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนธัญวิทย์ ทั้งตึกอนุบาลและตึกประถม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางโรงเรียนธัญวิทย์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com